POLITYKA I CELE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SGGW W WARSZAWIE

Polityka-jakosci-SGGW-2020

Quality-assurance-WULS-2020

Uchwała Senatu 67_2019-2020

Zarządzenie Rektora Katalog Narzędzi Monitorowania JK

Harmonogram stosowania narzędzi monitorowania JK 2021 SGGW

Szczegółowe informacje: http://jakoscksztalcenia.sggw.pl/

 

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

WYDZIAŁ EKONOMICZNY – WSZiDJK_3.0.

Raport – ZiDJK 2019_2020 kierunek Ekonomia

Raport – ZiDJK 2019_2020 kierunek Finanse i rachunkowość

Raport samooceny PKA – Ekonomia

Raport samooceny PKA – Finanse i rachunkowość

 

 

 

 

 

Instrukcje do nauczania zdalnego (online) na Wydziale Ekonomicznym w semestrze zimowym 2020/2021:

Ustawianie lub resetowanie hasła Office 365

Instrukcja logowania MS Office 365 dla studenta

Teams

Moodle

 

 

 

 

Archiwum:

1. Adobe Connect, Skype, Zoom (autor dr Maciej Stawicki)

2. Moodle WE SGGW – kurs szkoleniowy dla użytkowników (autor prof. Ludwik Wicki)

3. Moodle (autor prof. Ludwik Wicki)

Ostatnia modyfikacja: 20/02/2021