POLITYKA I CELE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA SGGW W WARSZAWIE

Polityka-jakosci-SGGW-2020

Quality-assurance-WULS-2020

Uchwała Senatu 67_2019-2020

Szczegółowe informacje: http://jakoscksztalcenia.sggw.pl/

 

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

WYDZIAŁ EKONOMICZNY – WSZiDJK_3.0.

 

 

Instrukcje do nauczania zdalnego (online) na Wydziale Ekonomicznym w semestrze zimowym 2020/2021:

Ustawianie lub resetowanie hasła Office 365

Instrukcja logowania MS Office 365 dla studenta

Teams

Moodle

 

 

 

 

Archiwum:

1. Adobe Connect, Skype, Zoom (autor dr Maciej Stawicki)

2. Moodle WE SGGW – kurs szkoleniowy dla użytkowników (autor prof. Ludwik Wicki)

3. Moodle (autor prof. Ludwik Wicki)

Ostatnia modyfikacja: 29/09/2020