STUDIA I STOPNIA (licencjackie), Turystyka i rekreacja, WE SGGW

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Podział roczników na turnusy:

  • Turnus A – 1 rok licencjat, 3 rok licencjat
  • Turnus B – 2 rok licencjat, 1 i 2 rok studiów magisterskich

Ostatnia modyfikacja: 05/11/2019