Finanse i rachunkowość
na Wydziale Ekonomicznym SGGW

Studenci Wydziału Ekonomicznego mogą również pogłębiać swoją wiedzę na kierunku finanse i rachunkowość, który zaczął funkcjonować w 2003 roku. Absolwenci poza przedmiotami z zakresu finansów i rachunkowości uzyskują także niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych, marketingu i zarządzania. Pogłębiają też wiedzę z dyscyplin uzupełniających pozwalającą im na wykazanie się umiejętnością analizy funkcjonowania przedsiębiorstw (w szczególności agrobiznesu) i ich otoczenia. Absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, menadżerskich średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach różnych branż, agencji konsultingowych i instytucjach non-profit.

Studia licencjackie zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym trwają trzy lata  Po ich ukończeniu możliwe jest podjęcie 2-letnich studiów magisterskich na tym samym kierunku prowadzonych również w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Można także wybrać innych spośród kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym (np. Ekonomię, Zarządzanie).

Informacje dotyczące zasad rekrutacji, opłat za studia zaoczne (niestacjonarne), regulamin studiów, plan roku akademickiego oraz wiele innych znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce STUDIA.

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość  na Wydziale Ekonomicznym SGGW odbywają się na poziomie studiów I stopnia (tzw. licencjackich) i studiów II stopnia (tzw. magisterskich), zarówno w systemie stacjonarnym (tzw. studia dzienne), jak i niestacjonarnym (tzw. studia zaoczne).

Ostatnia modyfikacja: 08/03/2021