WYTYCZNE DOTYCZĄCE SEMINARIÓW ORAZ PRAC DYPLOMOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

(dotyczy studentów, których obrony prac dyplomowych będą się odbywały po 1 stycznia 2022 roku):

1. Wytyczne prac dyplomowych WE 2021

2. Załącznik 1 – Styl APA 2021

—————————————————————————————————————-

 

 

Prezentacja_WE_obrony wersja 2021

Prośba o udostępnienie pracy z BG

Formatka dla prac dyplomowych SGGW

Regulamin antyplagiatowy SGGW

Wytyczne prac dyplomowych WE (od 4 lutego 2020 r.)

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy (obowiązują od 4 lutego 2020 r.):

Ekonomia

Finanse i Rachunkowość

Logistyka

Zarządzanie

Turystyka i Rekreacja

Ostatnia modyfikacja: 08/11/2021