WYTYCZNE DOTYCZĄCE SEMINARIÓW ORAZ PRAC DYPLOMOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

(dotyczy studentów, którzy będą składali prace dyplomowe po 1 stycznia, czyli z datą 2022 r.):

1. Wytyczne prac dyplomowych WE 2021

2. Załącznik 1 – Styl APA 2022

3a. Okładka SGGW – praca_dyplomowa_LICENCJACKA WE

3b. Okładka SGGW – praca_dyplomowa_MAGISTERSKA WE

3c. Rodzaj okładki – Zarządzenie Nr 133 Rektora SGGW z dnia 15.12.2021 r.

4a. Strona – tytułowa_praca_dyplomowa_LICENCJACKA WE

4b. Strona – tytułowa_praca_dyplomowa_MAGISTERSKA WE

5. Strony 2-5; strona przedostatnia WE

6. Regulamin antyplagiatowy od 2022 roku

 

Prezentacja_WE_obrony 2022

Prośba o udostępnienie pracy z BG

 

—————————————————————————————————————–

Zagadnienia na egzamin dyplomowy (obowiązują od 4 lutego 2020 r.):

Ekonomia

Finanse i Rachunkowość

Logistyka

Zarządzanie

Turystyka i Rekreacja

Ostatnia modyfikacja: 30/05/2022