Poniżej zamieszczono przebieg postępowania w przypadku uznawania punktów ECTS na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie:

Przebieg postępowania w przypadku uznawania punktów ECTS na WE SGGW

 

Studenci z kierunków Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość proszeni są o adresowanie podań do Prodziekan dr Iwony Pomianek.

Studenci z kierunków Zarządzanie, Logistyka oraz Turystyka i Rekreacja proszeni są o adresowanie podań do Prodziekan dr Moniki Utzig.

 1. WE_podanie_o_przedluzenie_terminu_zlozenia_pracy_ver_2019
 2. WE_podanie_o_powtarzanie_semestru_ver_2019
 3. WE_podanie_o_duplikat_legitymacji_ver_2019
 4. WE_podanie_o_przeniesienie_ver_2019
 5. WE_podanie_o_przeniesienie_w_ramach_SGGW_ver_2019
 6. WE_podanie_o_przeniesienie_z_WE_ver_2019
 7. WE_podanie_o_udostepnienie_danych_do_mgr_ver_2019
 8. WE_podanie_o_wpis_warunkowy_ver_2019
 9. WE_podanie_o_wydanie_dyplomu_w_jez_obcym_ver_2019
 10. WE_podanie_o_wznowienie_na egz_dypl_2019
 11. WE_podanie_o_wznowienie_studiow_ver_2019
 12. WE_podanie_o_zmiane_formy_studiow_ver_2019
 13. WE_podanie_o_zmiane_przedmiotu_do_wyboru_ver_2019
 14. WE_podanie_ogolne_ver_2019
 15. WE_podanie_rezygnacja_ze_studiow_ver_2019
 16. WE_wniosek_o_dopuszczenie_do_obrony_ver_2019
 17. WE_wniosek_o_egzamin_komisyjny_ver_2019
 18. WE_wniosek_o_modyfikacje_tematu_pracy_lic_ver_2019
 19. WE_wniosek_o_przedluzenie_sesji_ver_2019
 20. WE_wniosek_o_urlop_dziekanski_ver_2019
 21. WE_wniosek_o_urlop_okolicznosciowy_ver_2019
 22. WE_wniosek_o_zatwierdzenie_tematu_pracy_dyplomowej_ver_2019
 23. WE_zgłoszenie_do_grupy_po_urlopie_ver_2019
 24. WE_karta_obiegowa_ver_2019

Ostatnia modyfikacja: 01/04/2021