Nazwa szkolenia: Rachunkowość jednostek gospodarczych z wykorzystaniem oprogramowania Comarch ERP Optima

 1. Język szkolenia: Polski
 2. Koordynator szkolenia: Dr Serhiy Zabolotnyy
 3. Jednostka organizacyjna: Katedra Finansów
 4. Liczba godzin szkoleniowych: 30
 5. Forma prowadzenia zajęć: Zajęcia będą realizowane zdalnie w formie warsztatów komputerowych na platformie MS Teams, z wykorzystaniem oprogramowania Comarch ERP Optima.
 6. Wymagania: Brak
 7. Warunki ukończenia szkolenia: Po ukończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy zdają egzamin wewnętrzny i otrzymują certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji w zakresie obsługi oprogramowania Comarch ERP Optima.
 8. Cel i opis szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz pełnej rachunkowości jednostek gospodarczych o różnych formach organizacyjno-prawnych, na bazie oprogramowania finansowoksięgowego Comarch ERP Optima. W trakcie szkolenia uczestnik zdobędzie umiejętności w zakresie konfigurowania oprogramowania finansowo-księgowego na potrzeby jednostki gospodarczej, wprowadzania dokumentów księgowych do systemu, ewidencjonowania przychodów i kosztów, definiowania schematów
  księgowych, księgowania operacji gospodarczych, prowadzenia rejestru środków trwałych, ustalania wyniku finansowego i zamykania ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych.
 9. Efekty szkolenia: Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadać podstawowe umiejętności obsługi oprogramowania Comarch ERP Optima, umożliwiające prowadzenie uproszczonej i pełnej księgowości, a także sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej.
 10. Terminy szkolenia: 17.06-9.07.2021 r. w czwartki w godz. 16.00-20.00, piątki w godz. 16.00-20.00
 11. Rekrutacja
  Podanie o przyjęcie na szkolenie wraz z klauzulą informacyjną RODO według
  podanego na stronie internetowej wzoru należy złożyć osobiście, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres serhiy_zabolotnyy@sggw.edu.pl.
 12. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na
  szkolenie wynosi 15 osób.
 13. Opłata
  Opłata za udział w szkoleniu wynosi 850 zł. Opłaty należy dokonać w terminie 5 dni roboczych od daty akceptacji przez organizatora podania o przyjęcie na szkolenie na konto SGGW. Uczestnik powinien przesłać potwierdzenie opłaty za udział w szkoleniu w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia na szkolenie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  W sprawach organizacyjnych i merytorycznych należy kontaktować się pod adresem e-mail serhiy_zabolotnyy@sggw.edu.pl lub nr tel 22 593 42 71.

Ostatnia modyfikacja: 08/06/2021