STUDIA II STOPNIA (magisterskie) Ekonomia, WNE SGGW

W ramach studiów magisterskich uzupełniających, stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunku Ekonomia na WE SGGW oferowane są następujące specjalności:

  1. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
  2. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
  3. Organizacja i Ekonomika Agrobiznesu
  4. Ekonomika Sektora Publicznego
  5. Ekonomia menedżerska
  6. Rozwój wsi i rolnictwa
  7. Gospodarka turystyczna

Program studiów stacjonarnych (dziennych)

Program studiów niestacjonarnych (zaocznych)

 

Ostatnia modyfikacja: 14/10/2019