Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplomy wyższych uczelni chcących:

  • pogłębić wiedzę oraz umiejętności zawodowe w wyuczonej specjalności,
  • aktualizować i uzupełnić wiedzę zdobytą w toku studiów wyższych,
  • zmienić lub uzyskać dodatkową specjalność.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ponadto absolwenci podyplomowych studiów MBA „Zarządzanie w agrobiznesie” prowadzonych przez Wydział Ekonomicznym otrzymują dyplom Master of Business Administration (MBA).

 

Studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym SGGW

Studia Podyplomowe Zarządzanie Flotą Samochodową
Studia Podyplomowe Technologie Informacyjne i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
Podyplomowe Studia Transport i Spedycja
Podyplomowe Studia Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym
Podyplomowe Studia Controllingu i Rachunkowości Zarządczej
Podyplomowe Studia Rachunkowości Podatkowej i Międzynarodowej
Podyplomowe Studia Rachunkowości
Studia Podyplomowe Prawo Podatkowe – Kadry i Płace
Podyplomowe Studia Logistyka
Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości
Studia Podyplomowe CSR – Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Studia Podyplomowe Przedsiębiorczość i Wiedza o Społeczeństwie
Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne
Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami
   
Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów
Ekonomika Rolnictwa

 

Ostatnia modyfikacja: 05/03/2020