STUDIA II STOPNIA, Finanse i Rachunkowość, WE SGGW, magisterskie

W ramach studiów magisterskich uzupełniających, stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW oferowane są następujące specjalności:

  1. Bankowość
  2. Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
  3. Finanse Publiczne
  4. Ubezpieczenia
  5. Inżynieria Finansowa

Program studiów stacjonarnych (dziennych)

Program studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Ostatnia modyfikacja: 14/10/2019