STUDIA II STOPNIA, Zarządzanie, WE SGGW, magisterskie

W ramach studiów magisterskich uzupełniających, stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunku Zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym SGGW oferowane są następujące specjalności:

  1. Zarządzanie i Marketing w Turystyce
  2. Zarządzanie i Marketing w Przedsiębiorstwie
  3. Zarządzanie Edukacją i Doradztwem
  4. Zarządzanie Rozwojem Regionalnym i Lokalnym

Program studiów stacjonarnych (dziennych)

Program studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Ostatnia modyfikacja: 14/10/2019