Wydział Ekonomiczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstał 13 sierpnia 1953 r. jako Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. W 1958 r. nazwę Wydziału zmieniono na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy i obowiązywała ona do końca 2007 r. Na wniosek dziekana Wydziału Senat SGGW od 1 stycznia 2008 r. zmienił nazwę na Wydział Nauk Ekonomicznych. W roku 2019 z Wydziału Nauk Ekonomicznych wyodrębniono trzy jednostki: Wydział Ekonomiczny Instytut Ekonomii i Finansów oraz Instytut Zarządzania.

Wydział od początku swego istnienia zajmował czołową pozycję jako ośrodek naukowo-dydaktyczny. Na Wydziale wypromowano ponad 19 tys. absolwentów wszystkich form studiów. Stanowi wzorzec w zakresie programów nauczania. W swojej historii wielokrotnie wprowadzał nowe przedmioty do oferty dydaktycznej oraz tworzył nowe kierunki studiów, dostosowując je do aktualnych potrzeb rynku. Aktualnie na Wydziale Ekonomiczny kształci się ponad 3 tysiące studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci kształcą się na pięciu kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie.

 

Ostatnia modyfikacja: 10/03/2021