WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM SGGW

Od wielu lat Wydział Ekonomiczny SGGW zajmuje wiodącą pozycję w liczbie studentów wykorzystujących możliwości wymiany studenckiej SGGW. Studenci mogą skorzystać z szeregu programów edukacyjnych i badawczych, które stwarzają szanse studiowania, przeprowadzenia badań oraz odbycia praktyk nie tylko w placówkach europejskich. Studenci WE SGGW wyjeżdżają do krajów Unii Europejskiej, a także Gruzji, Norwegii, Rosji, Serbii, Turcji, USA i innych.

Do najpopularniejszych programów edukacyjnych należą: LLP-ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS, TEMPUS, LEONADRO DA VINCI, EURECA, i inne. Szczegóły dotyczące powyższych programów, etapów i wymogów kwalifikacyjnych oraz rodzajów podpisanych umów można znaleźć na stronie : https://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne

W ramach podpisanych umów o podwójnym dyplomie (Double Degree) WE SGGW umożliwia zdobycie dyplomu inżyniera na CAH Dronten (Holandia), dyplomu magistra w Wageningen University (Holandia) czy dyplomu magistra w ramach programu EURECA (http://eureca.online.sggw.pl/) w TUM Monachium (Niemcy) i Wageningen University.

Ponadto na WE SGGW prowadzony jest program studiów magisterskich w języku angielskim Master in Economics.

Koordynatorzy Wydziału Ekonomicznego do spraw współpracy międzynarodowej:

Koordynator ds. studiów anglojęzycznych – dr Katarzyna Czech

Koordynator ds. wymiany międzynarodowej studentów – dr Aleksandra Górecka

Ostatnia modyfikacja: 08/03/2021