STRATEGIA WE SGGW do 2030 r.

Misja Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Misją Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie jest prowadzenie na najwyższym poziomie kształcenia na kierunkach studiów przyporządkowanych do dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, szczególnie w obszarze rolnictwa, obszarów wiejskich, agrobiznesu, a także gospodarki żywnościowej w celu wspierania rozwoju społecznogospodarczego i intelektualnego społeczeństwa polskiego. Podstawowym zadaniem jest przygotowanie absolwentów gotowych sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki. Celem realizowanych programów studiów jest dbałość o wysoki poziom profesjonalizmu i zasad etycznych absolwentów Wydziału Ekonomicznego. Misja Wydziału jest podstawą do określenia celów i kierunków jego rozwoju.

Ostatnia modyfikacja: 23/09/2021