Strategia Wydziału Ekonomicznego do 2020 roku

Misja Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Misją Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie jest prowadzenie na najwyższym poziomie kształcenia w zakresie nauk społecznych, szczególnie w dziedzinie rolnictwa, obszarów wiejskich i agrobiznesu w celu wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego i intelektualnego społeczeństwa polskiego. Podstawowym zadaniem jest przygotowanie absolwentów gotowych sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki. Podstawą sukcesów Wydziału jest profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność kadry akademickiej i studentów.

Ostatnia modyfikacja: 17/02/2021