STUDIA II STOPNIA (magisterskie), Turystyka i rekreacja, WNE SGGW

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Podział roczników na turnusy:

  • Turnus A – 1 rok licencjat, 3 rok licencjat
  • Turnus B – 2 rok licencjat, 1 i 2 rok studiów magisterskich

Archiwum

Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji zostało utworzone na mocy uchwały Senatu SGGW z dnia 16 grudnia 2002 r. w celu prowadzenia kierunku „turystyka i rekreacja”. W roku akademickim 2003/2004 rozpoczęto kształcenie na tym kierunku na poziomie studiów I stopnia, a w roku akademickim 2007/2008 – na poziomie studiów II stopnia. Aktualnie w realizacji zajęć dydaktycznych na tym interdyscyplinarnym kierunku uczestniczą pracownicy takich Wydziałów, jak: Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Leśny, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk o Zwierzętach, Wydział Rolnictwa i Biologii oraz pracownicy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, a także Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Ostatnia modyfikacja: 14/10/2019