Zasady wyboru przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

BARDZO PROSZĘ, ŻEBY KAŻDY STUDENT NAJPIERW DOKŁADNIE PRZECZYTAŁ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PONIŻSZYCH PLIKACH:

Zasady wyboru od roku akademickiego 2020-21

2020 INSTRUKCJA dla studentów

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

1. W udostępnionym pliku jest łącznie pięć zakładek: Stacjonarne I stopień, Niestacjonarne I stopień, Stacjonarne II stopień, Niestacjonarne II stopień – znajdują się tu wykazy przedmiotów KIERUNKOWYCH z podziałem na poszczególne semestry oraz kierunki (Ekonomia, FiR, Logistyka, TiR i Zarządzanie), a także wykaz przedmiotów DOWOLNYCH (swobodnych). W ostatniej zakładce przedstawione są pasma zajęć, w których przedmioty będą realizowane oraz wyjaśnienie oznaczeń znajdujących się przy niektórych przedmiotach dowolnych – proszę najpierw zapoznać się z tymi informacjami, ponieważ niektóre pasma zajęć od semestru zimowego 2020/2021 uległy zmianie.

2. Każdy student wybiera:

2.1. Na studiach licencjackich (I stopnia, semestr 3 i 5): DWA przedmioty z grupy KIERUNKOWYCH (łącznie za 6 punktów ECTS) i JEDEN z grupy DOWOLNYCH (za 3 punkty ECTS).

2.2. Na studiach magisterskich (II stopnia, semestr 3): CZTERY przedmioty z grupy KIERUNKOWYCH (łącznie za 12 punktów ECTS) i DWA z grupy DOWOLNYCH (łącznie za 6 punktów ECTS).

2.3. Proszę pamiętać, że wszystkie wybrane przedmioty MUSZĄ być realizowane  w różnych pasmach godzinowych.

3. Następnie proszę o otwarcie właściwej zakładki z ofertą przedmiotów (I lub II stopień, stacjonarne lub niestacjonarne, semestr 3 lub 5) oraz dokładne zapoznanie się z ofertą przedmiotów na semestr zimowy 2020/2021.

3.1. Można pobrać na komputer zamieszczony plik Excel oraz ustawić odpowiednie filtry dotyczące swoich studiów, żeby ułatwić sobie wybór.

4. Należy dokonać zapisu na przedmioty poprzez system HMS w terminach wskazanych na stronie głównej Wydziału.

PLIK EXCEL Z OFERTĄ PRZEDMIOTÓW:

I TURA – Przedmioty do wyboru od 2020-2021 sem. zimowy

II TURA – Przedmioty do wyboru od 2020-2021 sem. zimowy

Dr hab. Marcin Ratajczak

 

 

 

 


(Archiwum) Zasady wyboru przedmiotów realizowanych w semestrze letnim 2019/2020:

Zasady wyboru od roku akademickiego 2019-20

Instrukcja obsługi wyboru w HMS: 2019 INSTRUKCJA_dla-studentów

Terminarze pomocnicze do planowania zajęć na semestr letni 2019/2020

Stacjonarne:
2019_terminarz_stacjonarne

Niestacjonarne:
2019_terminarz_lic_nst_4sem

2019_terminarz_lic_nst_6sem

2019_terminarz_mgr_nst_4sem

Listy przedmiotów do wyboru w I turze:

Studia stacjonarne I stopnia, semestr 4, wszystkie kierunki (I TURA)

Studia stacjonarne I stopnia, semestr 6, wszystkie kierunki (I TURA)

Studia stacjonarne II stopnia, semestr 4, wszystkie kierunki (I TURA)

 

Studia niestacjonarne I stopnia, semestr 4, wszystkie kierunki (I TURA)

Studia niestacjonarne I stopnia, semestr 6, wszystkie kierunki (I TURA)

Studia niestacjonarne II stopnia, semestr 4, wszystkie kierunki (I TURA)

 

Listy przedmiotów do wyboru w II turze:

Studia stacjonarne I stopnia, semestr 4, wszystkie kierunki (II TURA)

Studia stacjonarne I stopnia, semestr 6, wszystkie kierunki (II TURA)

Studia stacjonarne II stopnia, semestr 4, wszystkie kierunki (II TURA)

 

Studia niestacjonarne I stopnia, semestr 4, wszystkie kierunki (II TURA)

Studia niestacjonarne I stopnia, semestr 6, wszystkie kierunki (II TURA)

Studia niestacjonarne II stopnia, semestr 4, wszystkie kierunki (II TURA)

Ostatnia modyfikacja: 29/06/2020