Koordynator ds. jakości kształcenia – dr Piotr Pietrzak

Koordynator ds. efektów uczenia się – prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Opiekun praktyk na Wydziale – dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW

Koordynator ds. promocji i współpracy ze szkołami średnimi – dr inż. Elżbieta Kacperska

Koordynator ds. ochrony danych osobowych – dr hab. Przemysław Litwiniuk

Koordynator ds. osób niepełnosprawnych – dr inż. Kinga Gruziel

Koordynator ds. studiów anglojęzycznych – dr Magdalena Mądra-Sawicka

Koordynator ds. wymiany międzynarodowej studentów – dr inż. Agnieszka Parlińska

Koordynator ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów – dr inż. Sławomir Jarka

Koordynator ds. unowocześniania procesu kształcenia – dr hab. inż. Tomasz Rokicki

Koordynator ds. równego traktowania pracowników i studentów – dr hab. Michał Roman

Ostatnia modyfikacja: 07/03/2020