1. Koordynator ds. jakości kształcenia – dr Magdalena Mądra-Sawicka

Zespół roboczy ds. jakości kształcenia:

 • dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW
 • dr Piotr Pietrzak
 • dr Katarzyna Czech
 • dr hab. Joanna Domagała
 • dr inż. Anna Grontkowska
 • dr inż. Janusz Majewski
 • dr Piotr Gabryjończyk

Zespół roboczy ds. hospitacji:

 • prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska (przewodnicząca)
 • dr hab. Michał Roman (sekretarz)
 • dr inż. Ewa Stawicka
 • Kierownicy Katedr/Dyrektorzy Instytutów

Zespół roboczy ds. oceny programowej:

 • dr hab. Andrzej Jędruchniewicz (przewodniczący na kierunku Ekonomia)
 • dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW (przewodniczący na kierunku Finanse i Rachunkowość)
 • prof. dr hab. Bogdan Klepacki (przewodniczący na kierunku Logistyka)
 • prof. dr hab. Irena Ozimek (przewodnicząca na kierunku Turystyka i Rekreacja)
 • dr hab. Marcin Ratajczak (przewodniczący na kierunku Zarządzanie)
 1. Koordynator ds. efektów uczenia się – prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Zespół roboczy ds. efektów uczenia się:

 • dr inż. Marzena Lemanowicz
 • dr hab. Katarzyna Boratyńska
 • dr Barbara Wyrzykowska
 • dr hab. Agata Balińska
 1. Opiekunowie praktyk na Wydziale Ekonomicznym

        dr inż. Agnieszka Werenowska (Ekonomia, FiR)

        dr Katarzyna Łukasiewicz (Logistyka, TiR, Zarządzanie)

 1. Koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi – dr inż. Elżbieta Kacperska
 1. Koordynator ds. promocji Wydziału – dr Marzena Kacprzak

Zespół roboczy ds. promocji Wydziału:

 • dr inż. Tadeusz Filipiak
 • dr Piotr Pietrzak
 • dr hab. Robert Pietrzykowski
 • dr hab. Joanna Domagała
 • dr Katarzyna Łukasiewicz
 • dr hab. Michał Roman
 • dr Maciej Stawicki
 • dr Rafał Balina
 • dr inż. Aneta Mikuła
 1. Koordynator ds. ochrony danych osobowych – dr hab. Przemysław Litwiniuk
 1. Koordynator ds. osób niepełnosprawnych – dr inż. Kinga Gruziel
 1. Koordynator ds. studiów anglojęzycznych – dr Katarzyna Czech

Zespół roboczy ds. studiów anglojęzycznych:

 • dr Serhiy Zabolotnyy
 • dr Magdalena Mądra-Sawicka
 • dr Michał Wielechowski
 1. Koordynator ds. wymiany międzynarodowej studentów – dr Aleksandra Górecka

Zespół roboczy ds. wymiany międzynarodowej studentów:

 • dr inż. Agnieszka Parlińska
 • dr Michał Wielechowski
 1. Koordynator ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów – dr inż. Sławomir Jarka
 1. Koordynator ds. unowocześniania procesu kształcenia – dr hab. inż. Tomasz Rokicki

Zespół roboczy ds. unowocześniania procesu kształcenia:

 • dr Grzegorz Koszela
 • dr inż. Luiza Ochnio
 • mgr Aleksandra Perkowska
 • dr Konrad Michalski
 • dr Jan Zawadka
 • przedstawiciele praktyki gospodarczej
 1. Koordynator ds. równego traktowania pracowników i studentów – dr hab. Michał Roman

 

Zespół roboczy ds. weryfikacji kształcenia zdalnego:

 • dr Iwona Pomianek
 • dr hab. Marcin Ratajczak
 • dr hab. Michał Roman (przewodniczący)
 • dr Agnieszka Werenowska
 • dr Konrad Michalski
 • dr hab. Joanna Landmesser
 • dr Dorota Kozioł-Kaczorek
 • dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa
 • dr Joanna Bereżnicka
 • dr Anna Wasilewska
 • dr hab. Mariusz Hamulczuk
 • mgr Teresa Sawicka
 • dr hab. Andrzej Jędruchniewicz
 • dr Mariusz Chądrzyński
 • dr hab. Adam Wąs
 • dr Michał Borowy
 • prof. dr hab. Bogdan Klepacki
 • dr Aleksandra Górecka
 • dr Maciej Stawicki
 • dr Dariusz Strzębicki

                                                          

Ostatnia modyfikacja: 10/03/2021