Obecnie na Wydziale Ekonomicznym prowadzi działalność dziewięć kół naukowych:

 • Koło Naukowe Ekonomistów, powstało w 1961 r.
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki, powstało w 2004 r.
 • Koło Naukowe Inwestycji „Blue Chip, powstało w 2006 r.
 • Koło Naukowe Finansistów i Bankowców, powstało w 2006 r.
 • Koło Naukowe Logistyki, powstało w 2009 r.
 • Koło Naukowe Marketerów “INSIGHT”, powstało w 2011 r.
 • Enactus, powstało w 2011 r.
 • Studenckie Koło Naukowe Public Relations powstało w 2013 r.
 • Koło Naukowe „Finanse i Gospodarka”, powstało w 2015 r.
 • Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Europejskich, powstało w 2016r.

Działalność kół obejmuje różne formy aktywności, w tym m.in.:

 • wykłady i szkolenia,
 • udział w specjalistycznych konferencjach,
 • organizację seminariów i obozów naukowych,
 • organizację spotkań z przedstawicielami instytucji administracji publicznej oraz sektora prywatnego.

 

Kliknij w logo aby uzyskać więcej informacji.

   
   
   

Ostatnia modyfikacja: 12/12/2019