Obszary tematyczne prac dyplomowych:

Instytut Ekonomii i Finansów

Instytut Zarządzania

2019_instrukcja_wybor_seminarium

 

Prowadzący seminaria licencjackie w roku akademickim 2019/2020:

STUDIA STACJONARNE

Kierunek Ekonomia:

1. dr Robert Pietrzykowski/dr Paweł Kobus; 2. dr Małgorzata Raczkowska/dr Anna Kłoczko-Gajewska; 3. prof. dr hab. Henryk Runowski/dr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGW; 4. dr Elżbieta Kacperska/dr Agnieszka Sobolewska; 5. dr Wioleta Sobczak

Kierunek Finanse i rachunkowość:

1. dr Dorota Kozioł-Kaczorek/dr Robert Pietrzykowski; 2. dr Monika Utzig/dr Joanna Wrzesińska-Kowal; 3. Dr Dorota Kmieć/dr Jacek Maśniak; 4. dr Magdalena Mądra-Sawicka; 5. dr Joanna Bereżnicka; 6. dr Rafał Balina/dr Katarzyna Boratyńska; 7. dr Anna Milewska/dr Agnieszka Parlińska

Kierunek Logistyka:

1. dr hab. Piotr Sulewski; 2. dr hab. Adam Wąs; 3. dr Alicja Stolarska; 4. dr Anna Rytko; 5. dr Aleksandra Górecka; 6. dr Marcin Wysokiński

Kierunek Turystyka i rekreacja:

1. dr hab. Agata Balińska/dr inż. Anna Sieczko; 2. dr hab. Michał Roman/dr inż. Anna Parzonko; 3. dr Jan Zawadka/dr Piotr Gabryjończyk

Kierunek Zarządzanie:

1. dr Barbara Wyrzykowska; 2. dr Agnieszka Werenowska/dr Ewa Stawicka; 3. dr Katarzyna Łukasiewicz/dr Piotr Pietrzak; 4. dr Sławomir Jarka; 5. prof. dr hab. Henryk Runowski

—————————————————————————————————————–

STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunek Ekonomia:

1. dr Marzena Kacprzak; 2. dr Mariusz Chądrzyński/dr Aneta Mikuła

Kierunek Finanse i rachunkowość:

1. dr Anna Górska/dr Robert Pietrzykowski; 2. dr Marcin Idzik; 3. dr Marzena Ganc

Kierunek Logistyka:

1. dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW; 2. dr Katarzyna Gralak; 3. dr hab. Tomasz Rokicki

Kierunek Zarządzanie:

1. dr Monika Gębska; 2. dr Anna Jasiulewicz

Prowadzący seminaria magisterskie w roku akademickim 2019/2020:

STUDIA STACJONARNE

…………………………………………

—————————————————————————————————————–

STUDIA NIESTACJONARNE

……………………………………..

Ostatnia modyfikacja: 29/10/2019