Obszary tematyczne prac dyplomowych:

Instytut Ekonomii i Finansów tematyka prac dyplomowych 2020_2021

Instytut Zarządzania tematyka prac dyplomowych 2020_2021

Profile pracowników: https://bw.sggw.edu.pl/index.seam

2020_instrukcja_wybor_seminarium

 

Prowadzący seminaria magisterskie w roku akademickim 2020/2021:

STUDIA STACJONARNE

Kierunek Ekonomia:

1. dr hab. Joanna Rakowska/dr hab. Agnieszka Borowska; 2. Prof. dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka

Kierunek Finanse i rachunkowość:

1. dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW/dr hab. Andrzej Jędruchniewicz; 2. dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW/dr hab. Mariusz Hamulczuk; 3. dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW; 4. dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW

Kierunek Logistyka:

1. prof. dr hab. Michał Pietrzak; 2. prof. dr hab. Bogdan Klepacki; 3. dr hab. Marcin Wysokiński/dr hab. Joanna Domagała; 4. dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW/dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW

Kierunek Turystyka i rekreacja:

1. prof dr hab. Irena Ozimek; 2. prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierunek Zarządzanie:

1. prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz; 2. dr hab. Marcin Ratajczak

STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunek Finanse i rachunkowość:

1. dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW; 2. prof. dr hab. Marian Podstawka; 3. prof. dr hab. Sławomir Juszczyk; 4. dr hab. Piotr Sulewski/dr hab. Adam Wąs, prof. SGGW

Kierunek Logistyka:

1. dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW; 2. dr hab. Agata Balińska/dr hab. Michał Roman

Kierunek Zarządzanie:

1. dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW/dr hab. Agata Malak-Rawlikowska

 

—————————————————————————————————————–

Prowadzący seminaria licencjackie w roku akademickim 2020/2021:

STUDIA STACJONARNE

Kierunek Ekonomia:

1. dr hab. Halina Powęska/dr Paulina Stolarczyk; 2. dr Aneta Mikuła/dr Joanna Wrzesińsk-Kowal; 3. dr hab. Anna Klepacka; 4. dr inż. Elżbieta Kacperska/dr inż. Tomasz Klusek; 5. dr hab. Piotr Sulewski/dr Anna Grontkowska; 6. dr Agnieszka Biernat-Jarka/dr Paulina Trębska

Kierunek Finanse i rachunkowość:

1. dr Mariusz Chądrzyński/dr Jacek Maśniak; 2. dr Dorota Żebrowska-Suchodolska/dr Marek Kociński; 3. dr Anna Milewska/dr Agnieszka Parlińska; 4. dr hab. Katarzyna Boratyńska; 5. dr Magdalena Mądra-Sawicka; 6. dr Joanna Bereżnicka

Kierunek Logistyka:

1. dr hab. Joanna Domagała/dr Agnieszka Maciąg; 2. dr Aleksandra Górecka/dr Monika Roman; 3. dr Aleksandra Chlebicka/dr Tadeusz Filipiak; 4. dr Maciej Stawicki/dr Joanna Chudzian; 5. dr Anna Rytko/dr Paulina Trębska

Kierunek Turystyka i rekreacja:

1. dr Agnieszka Bobola; 2. dr hab. Michał Roman/dr Jan Zawadka; 3. dr Anna Parzonko/dr Anna Sieczko

Kierunek Zarządzanie:

1. dr Barbara Wyrzykowska; 2. dr Agnieszka Werenowska/dr Ewa Stawicka; 3. dr Katarzyna Łukasiewicz; 4. dr Sławomir Jarka; 5. dr Piotr Pietrzak

—————————————————————————————————————–

STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunek Ekonomia:

1. dr Małgorzata Raczkowska/dr Anna Kłoczko-Gajewska; 2. dr Dorota Kmieć/dr Kinga Gruziel

Kierunek Finanse i rachunkowość:

1. dr Monika Zielińska-Sitkiewicz/dr Tomasz Woźniakowski; 2. dr inż. Marcin Idzik; 3. dr hab. Piotr Gołasa

Kierunek Logistyka:

1. dr hab. Tomasz Rokicki/dr Monika Roman; 2. dr Agnieszka Maciąg; 3. dr Michał Borowy/dr Tomasz Pajewski; 4. dr inż. Agnieszka Sobolewska/dr inż. Alicja Stolarska

Kierunek Zarządzanie:

1. dr Monika Gębska; 2. dr Barbara Wyrzykowska

 

 

 

(ARCHIWUM)

Prowadzący seminaria magisterskie w roku akademickim 2019/2020:

STUDIA STACJONARNE

Kierunek Ekonomia:

1. prof. dr hab. Henryk Runowski; 2. prof. dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka; 3. dr hab. Agnieszka Borowska

Kierunek Finanse i rachunkowość:

1. dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW; 2. dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW; 3. prof. dr hab. Sławomir Juszczyk; 4. prof. dr hab. Marian Podstawka

Kierunek Logistyka:

1. dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW; 2. prof. dr hab. Bogdan Klepacki; 3. dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW; 4. dr hab. Mariusz Hamulczuk

Kierunek Turystyka i rekreacja:

1. prof. dr hab, Krystyna Krzyżanowska; 2. prof. dr hab. Irena Ozimek

Kierunek Zarządzanie:

1. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW; 2. prof. dr hab. Henryk Runowski

—————————————————————————————————————–

STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunek Ekonomia:

1. dr hab. Nina Drejerska; 2. dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW

Kierunek Finanse i rachunkowość:

1. dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW; 2. dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW; 3. dr hab. Piotr Sulewski, dr hab. Adam Wąs; 4. dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW

Kierunek Logistyka:

1. dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW; 2. dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW; 3. dr hab. Agata Balińska

Kierunek Zarządzanie:

1. dr hab. Anna Klepacka; 2. dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW

 

Prowadzący seminaria licencjackie w roku akademickim 2019/2020:

STUDIA STACJONARNE

Kierunek Ekonomia:

1. dr Robert Pietrzykowski/dr Paweł Kobus; 2. dr Małgorzata Raczkowska/dr Anna Kłoczko-Gajewska; 3. prof. dr hab. Henryk Runowski/dr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGW; 4. dr Elżbieta Kacperska/dr Agnieszka Sobolewska; 5. dr Wioleta Sobczak

Kierunek Finanse i rachunkowość:

1. dr Dorota Kozioł-Kaczorek/dr Robert Pietrzykowski; 2. dr Monika Utzig/dr Joanna Wrzesińska-Kowal; 3. Dr Dorota Kmieć/dr Jacek Maśniak; 4. dr Magdalena Mądra-Sawicka; 5. dr Joanna Bereżnicka; 6. dr Rafał Balina/dr Katarzyna Boratyńska; 7. dr Anna Milewska/dr Agnieszka Parlińska

Kierunek Logistyka:

1. dr hab. Piotr Sulewski; 2. dr hab. Adam Wąs; 3. dr Alicja Stolarska; 4. dr Anna Rytko; 5. dr Aleksandra Górecka; 6. dr Marcin Wysokiński

Kierunek Turystyka i rekreacja:

1. dr hab. Agata Balińska/dr inż. Anna Sieczko; 2. dr hab. Michał Roman/dr inż. Anna Parzonko; 3. dr Jan Zawadka/dr Piotr Gabryjończyk

Kierunek Zarządzanie:

1. dr Barbara Wyrzykowska; 2. dr Agnieszka Werenowska/dr Ewa Stawicka; 3. dr Katarzyna Łukasiewicz/dr Piotr Pietrzak; 4. dr Sławomir Jarka; 5. prof. dr hab. Henryk Runowski

—————————————————————————————————————–

STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunek Ekonomia:

1. dr Marzena Kacprzak; 2. dr Mariusz Chądrzyński/dr Aneta Mikuła

Kierunek Finanse i rachunkowość:

1. dr Anna Górska/dr Robert Pietrzykowski; 2. dr Marcin Idzik; 3. dr Marzena Ganc

Kierunek Logistyka:

1. dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW; 2. dr Katarzyna Gralak; 3. dr hab. Tomasz Rokicki

Kierunek Zarządzanie:

1. dr Monika Gębska; 2. dr Anna Jasiulewicz

Ostatnia modyfikacja: 13/03/2021