Obszary tematyczne prac dyplomowych:

Instytut Ekonomii i Finansów

Instytut Zarządzania

2019_instrukcja_wybor_seminarium

 

Prowadzący seminaria magisterskie w roku akademickim 2019/2020:

STUDIA STACJONARNE

Kierunek Ekonomia:

1. prof. dr hab. Henryk Runowski; 2. prof. dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka; 3. dr hab. Agnieszka Borowska

Kierunek Finanse i rachunkowość:

1. dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW; 2. dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW; 3. prof. dr hab. Sławomir Juszczyk; 4. prof. dr hab. Marian Podstawka

Kierunek Logistyka:

1. dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW; 2. prof. dr hab. Bogdan Klepacki; 3. dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW; 4. dr hab. Mariusz Hamulczuk

Kierunek Turystyka i rekreacja:

1. prof. dr hab, Krystyna Krzyżanowska; 2. prof. dr hab. Irena Ozimek

Kierunek Zarządzanie:

1. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW; 2. prof. dr hab. Henryk Runowski

—————————————————————————————————————–

STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunek Ekonomia:

1. dr hab. Nina Drejerska; 2. dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW

Kierunek Finanse i rachunkowość:

1. dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW; 2. dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW; 3. dr hab. Piotr Sulewski, dr hab. Adam Wąs; 4. dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW

Kierunek Logistyka:

1. dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW; 2. dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW; 3. dr hab. Agata Balińska

Kierunek Zarządzanie:

1. dr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGW; 2. dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW

 

Prowadzący seminaria licencjackie w roku akademickim 2019/2020:

STUDIA STACJONARNE

Kierunek Ekonomia:

1. dr Robert Pietrzykowski/dr Paweł Kobus; 2. dr Małgorzata Raczkowska/dr Anna Kłoczko-Gajewska; 3. prof. dr hab. Henryk Runowski/dr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGW; 4. dr Elżbieta Kacperska/dr Agnieszka Sobolewska; 5. dr Wioleta Sobczak

Kierunek Finanse i rachunkowość:

1. dr Dorota Kozioł-Kaczorek/dr Robert Pietrzykowski; 2. dr Monika Utzig/dr Joanna Wrzesińska-Kowal; 3. Dr Dorota Kmieć/dr Jacek Maśniak; 4. dr Magdalena Mądra-Sawicka; 5. dr Joanna Bereżnicka; 6. dr Rafał Balina/dr Katarzyna Boratyńska; 7. dr Anna Milewska/dr Agnieszka Parlińska

Kierunek Logistyka:

1. dr hab. Piotr Sulewski; 2. dr hab. Adam Wąs; 3. dr Alicja Stolarska; 4. dr Anna Rytko; 5. dr Aleksandra Górecka; 6. dr Marcin Wysokiński

Kierunek Turystyka i rekreacja:

1. dr hab. Agata Balińska/dr inż. Anna Sieczko; 2. dr hab. Michał Roman/dr inż. Anna Parzonko; 3. dr Jan Zawadka/dr Piotr Gabryjończyk

Kierunek Zarządzanie:

1. dr Barbara Wyrzykowska; 2. dr Agnieszka Werenowska/dr Ewa Stawicka; 3. dr Katarzyna Łukasiewicz/dr Piotr Pietrzak; 4. dr Sławomir Jarka; 5. prof. dr hab. Henryk Runowski

—————————————————————————————————————–

STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunek Ekonomia:

1. dr Marzena Kacprzak; 2. dr Mariusz Chądrzyński/dr Aneta Mikuła

Kierunek Finanse i rachunkowość:

1. dr Anna Górska/dr Robert Pietrzykowski; 2. dr Marcin Idzik; 3. dr Marzena Ganc

Kierunek Logistyka:

1. dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW; 2. dr Katarzyna Gralak; 3. dr hab. Tomasz Rokicki

Kierunek Zarządzanie:

1. dr Monika Gębska; 2. dr Anna Jasiulewicz

Ostatnia modyfikacja: 22/12/2019