Dziekan
Wydziału Ekonomicznego
SGGW w Warszawie
dr hab. Marcin Ratajczak
tel. 22 59 356 60
marcin_ratajczak@sggw.edu.pl
 
Prodziekani
Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie
 
Prodziekan ds. dydaktyki na kierunkach:
ekonomia,
finanse i rachunkowość
  Prodziekan ds. dydaktyki na kierunkach:
     zarządzanie,
logistyka, turystyka i rekreacja
dr Iwona Pomianek   dr Monika Utzig
tel. 22 59 340 23
iwona_pomianek@sggw.edu.pl
prodziekan_we@sggw.pl
  tel. 22 59 340 03
monika_utzig@sggw.edu.pl
prodziekan_we@sggw.pl
     

Ostatnia modyfikacja: 27/04/2021