Dziekan
Wydziału Ekonomicznego
SGGW w Warszawie
dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
tel. 22 59 340 10
jakub_kraciuk@sggw.pl
 
Prodziekani
Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie
 
Prodziekan ds. dydaktyki na kierunkach:
ekonomia,
finanse i rachunkowość
  Prodziekan ds. dydaktyki na kierunkach:
     zarządzanie,
logistyka, turystyka i rekreacja
dr Iwona Pomianek   dr hab. Marcin Ratajczak
tel. 22 59 340 03
iwona_pomianek@sggw.pl
prodziekan_we@sggw.pl
  tel. 22 59 340 03
marcin_ratajczak@sggw.pl
prodziekan_we@sggw.pl
   

Ostatnia modyfikacja: 01/03/2020