Dziekan
Wydziału Ekonomicznego
SGGW w Warszawie
dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
tel. 22 59 340 10
jakub_kraciuk@sggw.pl
 
Prodziekani
Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie
 
Prodziekan ds. dydaktyki na kierunkach:
ekonomia,
finanse i rachunkowość,
turystyka i rekreacja
  Prodziekan ds. dydaktyki na kierunkach:
zarządzanie,

logistyka
dr Katarzyna Czech   dr Marcin Ratajczak
tel. 22 59 340 03
katarzyna_czech@sggw.pl

prodziekan_we@sggw.pl

  tel. 22 59 340 03
marcin_ratajczak@sggw.pl

prodziekan_we@sggw.pl

 

 

Ostatnia modyfikacja: 20/11/2019