Dziekan
Wydziału Ekonomicznego
SGGW w Warszawie
dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
tel. 22 59 340 10
jakub_kraciuk@sggw.pl
 
Prodziekani
Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie
 
Prodziekan ds. dydaktyki na kierunkach:
ekonomia,
finanse i rachunkowość
  Prodziekan ds. dydaktyki na kierunkach:
     zarządzanie,
logistyka, turystyka i rekreacja
dr Katarzyna Czech   dr hab. Marcin Ratajczak
tel. 22 59 340 03
katarzyna_czech@sggw.pl

prodziekan_we@sggw.pl

  tel. 22 59 340 03
marcin_ratajczak@sggw.pl

prodziekan_we@sggw.pl

   

Ostatnia modyfikacja: 05/12/2019