Logistyka
na Wydziale Ekonomicznym SGGW

Najmłodszym kierunkiem na Wydziale Ekonomicznym SGGW jest uruchomiona w 2007 roku logistyka. Absolwenci studiów na tym kierunku posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych, znają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, potrafią zastosować zdobytą wiedzę w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, łączą zagadnienia ekonomiczne i technologiczne z nastawieniem na organizację systemów logistycznych w różnych jednostkach gospodarczych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach transportowych, jednostkach zaopatrzenia i zbytu, hurtowniach, instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z transportem.

Studia na kierunku logistyka na Wydziale Ekonomicznym SGGW prowadzone są na poziomie licencjackim. Studia trwają trzy lata w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po ich ukończeniu możliwe jest podjęcie 2-letnich studiów magisterskich, zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, na trzech pozostałych kierunkach prowadzonych przez Wydział Ekonomiczny.

Informacje dotyczące zasad rekrutacji, opłat za studia zaoczne (niestacjonarne), regulamin studiów, plan roku akademickiego oraz wiele innych znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce STUDIA.

Studia na kierunku Logistyka na Wydziale Ekonomicznym SGGW odbywają się na poziomie studiów I stopnia (tzw. licencjackich) zarówno w systemie stacjonarnym (tzw. studia dzienne), jak i niestacjonarnym (tzw. studia zaoczne).

Ostatnia modyfikacja: 08/03/2021