ZAPISY NA OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
semestr letni 2020/2021

Zapisy na zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego na semestr letni 2020/2021 odbędą się w systemie eHMS w terminie od 24.02.2021 od godz. 00:00 do 26.02.2021 do godz. 10:00. Studenci, którzy nie zapisali się w wyżej wymienionych dniach na WF, proszeni są o kontakt mailowy z prowadzącym grupę lub opiekunem kierunku. Wykładowca wskaże dalsze kroki postępowania.

Zapisy na WF dotyczą wszystkich studentów, którzy w planie dydaktycznym semestru letniego mają przewidziane zajęcia WF.

Zajęcia trwają 15 tygodni dydaktycznych i odbywają się raz w tygodniu w formie zdalnej. Zasady prowadzenia zajęć WF oraz sposób zaliczenia semestru przedstawi prowadzący zajęcia. Studenci posiadający warunek lub różnice programowe również zaliczają zajęcia WF w formie online. Wcześniej wymagana jest zgoda Dziekana kierunku na wyrównanie zaległości w zaliczeniu WF. Zaakceptowane podanie proszę dostarczyć do sekretariatu kierownika SWFiS.

Forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie w trakcie trwania semestru w przypadku zdjęcia obostrzeń dotyczących działalności uczelni – informacja będzie zamieszczona na stronie.

W przypadku problemów z logowaniem prosimy kontaktować się bezpośrednio (na dyżur) lub mailowo z prowadzącym grupę dydaktyczną, którą Państwo wybrali.

Przed zapisaniem się do grup, prosimy o upewnienie się w dziekanacie czy mają Państwo zajęcia WF w planie studiów, w rozpoczynającym się semestrze i w jakiej formie jest on realizowany.

Student ma możliwość wybrania dnia, godziny i rodzaju zajęć z WF – ilość miejsc w grupach ograniczona. Wszystkie zajęcia WF zaczynają się w formie online od poniedziałku 01.03.2021 roku. Studenci zapisani do wybranych grup zostaną poinformowani o przyjęciu do grupy dydaktycznej na platformie MS TEAMS. Szczegółowe informacje przekaże na grupie prowadzący. Według planu studiów każdy student jest zobowiązany do odbycia w jednym semestrze 30 godzin, tj. 15 zajęć.

Istnieje możliwość zaliczenia WF uczestnicząc w zajęciach sekcji sportowych lub innych organizacjach akademickich Zajęcia sekcji AZS odbywają się stacjonarnie na obiektach sportowych. Informacja na stronie SWFiS, w siedzibie AZS SGGW lub bezpośrednio u trenera sekcji.

W zaistniałej epidemicznej sytuacji studenci sekcji sportowych proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi przebywania na terenie obiektów sportowych i samego uczestnictwa w treningach (informacja na stronie SWFiS w zakładce – zasady przebywania na terenie obiektów sportowych w trakcie zajęć WF).

Zapisy do grup osób niepełnosprawnych, rehabilitacyjnych oraz teoretycznych odbędą się u prowadzących w pierwszym tygodniu zajęć. Z prowadzącym kontaktujemy się poprzez platformę MS TEAMS lub mail służbowy pracownika.

Uwaga! Przy zapisach do w/w grup niezbędne jest wysłanie zwolnienia lekarskiego lub dokumentacji medycznej do wglądu prowadzącego. Imię i nazwisko prowadzącego umieszczone będzie w planie dydaktycznym.

Prosimy o zapisywanie się tylko studentów realizujących zajęcia WF w semestrze letnim 2020/2021. Lista kierunków, które mają obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021 semestr letni znajduje się poniżej:

Semestr letni 2020/21

Studia I stopnia – licencjackie

  • Ekonomia (s. 2)
  • Finanse i rachunkowość (s. 2)
  • Logistyka (s. 2)
  • Zarządzanie (s. 2)
  • Turystyka i Rekreacja – studia I stopnia (s. 2)
  • Turystyka i Rekreacja – studia niestacjonarne (s. 2)