Case Study Competition 2021 koncentruje się na regionalnym wkładzie w zrównoważony rozwój, podkreślając rolę lokalnych społeczności w radzeniu sobie z wyzwaniami stawianymi przez przyszłość.
 
Zaproszenie kierowane do jest studentów II stopnia studiów oraz do doktorantów.

 
Czas i miejsce: 05-11.07.2021, Krzyżewo/Sokoły, Polska
 

Szczegółowe informacje i rejestracja:

 
 
 
The Case Study Competition 2021 focuses on the regional contribution to sustainable development, emphasizing the role of local communities in dealing with the challenges posed by the future.
 
The invitation is addressed to II level, as well as to PhD students.

 
Time and location: 05-11.07.2021, Krzyżewo/Sokoły, Poland
 

More information and registration at: