Szanowni Państwo,

Instytut Ekonomii i Finansów SGGW organizuje Wirtualny Dzień Otwarty dla Kandydatów na Doktorantów kształcących się w ramach Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Kiedy: 18 marca 2021 r., godz. 12:00-14:00

Gdzie: on-line przez MS Teams (link zostanie udostępniony zainteresowanym przed wydarzeniem)

Zainteresowani: rejestracja poprzez formularz

Informacje szczegółowe: na stronie internetowej Instytutu

Podczas dni otwartych przedstawimy możliwości studiowania w Szkole Doktorskiej, w tym zasady przyjęć, oraz uczenia się w Instytucie Ekonomii i Finansów, gdzie przygotowywane będą rozprawy doktorskiej z tematyki ekonomicznej. Potencjalni Kandydaci poznają tematykę badań w ramach których mogą pisać swoje doktoraty jak również przyszłych promotorów. Można będzie uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania, rozwiać wątpliwości.

Zapraszamy!

Jeśli znacie Państwo osoby, które mogą być zainteresowane wydarzeniem, będziemy wdzięczni za przesłanie im wiadomości. Dziękujemy.

 —————————

Dear Sirs,

The Institute of Economics and Finance of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW is organizing a Virtual Open Day for PhD Candidates studying under the Doctoral School SGGW in the field of economics and finance.

When: March 18, 2021; 12:00-14:00 CET

Where: on-line via MS Teams (the link will be made available to interested parties before the event)

Interested: registration via the regsitration form

Detailed information: please visit the Institute’s website

During the open days, we will present you the possibilities of studying at the Doctoral School, including admission rules, and learning at the Institute of Economics and Finance, where doctoral dissertations on economics will be prepared. You will get to know the possible topics of research in which you can write the doctorates as well as possible supervisors. You will be able to get answers to bothering questions and dispel doubts.

You are very welcome!

If you know any people who may be interested in the event, we will be grateful for re-sending them this message. Thank you.