pka2

Zgodnie z Uchwałą nr 591/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 września 2015r. w sprawie oceny instytucjonalnej w zakresie nauk ekonomicznych Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW uzyskał ocenę pozytywną.

Zespół Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej w raporcie końcowym ocenił „wyróżniająco” obszar współpracy krajowej i międzynarodowej. Pozostałe obszary: strategia rozwoju, wewnętrzny system zapewnienia jakości, cele i efekty kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych oraz system ich weryfikacji, zasoby kadrowe, materialne i finansowe, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów i doktorantów oraz przepisy wewnętrzne normujące proces zapewnienia jakości kształcenia, uzyskały ocenę „w pełni”.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało WNE maksymalny czas na następną ocenę programową. Tym samym kolejna ocena nastąpi dopiero w roku akademickim 2020/2021. Decyzja ta potwierdza wysoką ocenę jakości kształcenia na WNE

Zapoznaj się z uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej pobierz