W dniu 16.10.2015 roku w ramach cyklu spotkań „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, WNE odwiedzili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Makowie Mazowieckim wraz z opiekunami: Haliną Trelą oraz Agnieszką Fornalską. Przybyłych gości przywitali: Prorektor ds. Dydaktyki Prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Jarosław Gołębiewski – profesor SGGW oraz mgr Anna Kiryjow z Biura Promocji. Jednocześnie w tym dniu nastąpiła uroczysta inauguracja Akademii Przedsiębiorczości Licealistów, którą otworzył Prorektor ds. Dydaktyki Prof. dr hab. Bogdan Klepacki oraz dr hab. Jarosław Gołębiewski – profesor SGGW Dziekan Wydziału koordynującego Akademię. Po inauguracji przyszli maturzyści uczestniczyli w wykładzie tematycznym pt. „Od zaradności do przedsiębiorczości, czyli jak obudzić w sobie biznesmena” wygłoszonym przez Dr Tadeusza Filipiaka. Po wykładzie uczniowie wysłuchali prezentacji dotyczącej oferty dydaktycznej oferowanej przez SGGW, ze szczególnym uwzględnieniem WNE, którą przeprowadziła Dr Elżbieta Kacperska wraz ze studentami ze Studenckiej Grupy ds. Promocji. Po otrzymaniu certyfikatów i zakończeniu części merytorycznej spotkania uczestnicy udali się do bufetu na poczęstunek, gdzie dalej prowadzono rozmowy na temat studiowania na SGGW. Po przeprowadzonym wykładzie goście zwiedzili Muzeum SGGW, gdzie zapoznali się z historią uczelni, zabytkowymi pamiątkami oraz różnymi ciekawostkami dotyczącymi uczelni i jej dawnych pracowników. Następnie udali się na wycieczkę po terenie kampusu SGGW min. odwiedzili „Centrum wody SGGW”, zobaczyli „Pałacyk Rektorski”, Aulę Kryształową, sale wykładowe oraz akademiki studenckie. Uczniowie mieli okazję również poczuć się studentami zasiadając w ławkach jednej z Aul.