W ramach Dni SGGW pod hasłem „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, 22.05.2015 roku WNE odwiedziło 29 uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach wraz z opiekunami: Haliną Jakubaszek oraz Ewą Wałach. Uczniowie w czasie Dni SGGW mogli uczestniczyć w licznych atrakcjach zorganizowanych przez studentów SGGW, zwiedzali kampus SGGW oraz Muzeum SGGW, gdzie mogli poznać historię uczelni, obejrzeć interesujące eksponaty oraz usłyszeć o licznych ciekawostkach dotyczących wybitnych osób związanych z uczelnią. Po spacerze goście uczestniczyli w warsztatach pt. „Zarządzanie łańcuchem dostaw„ wygłoszonym przed dr Joannę Baran oraz „Sterowanie zapasami” wygłoszonym przez Magdalenę Kaletę. Po otrzymaniu certyfikatów i zakończeniu części merytorycznej spotkania uczestnicy udali się do bufetu na poczęstunek, gdzie dalej prowadzono rozmowy na temat studiowania na SGGW.