Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

rozpoczyna się nabór na bezpłatne, ostatnie szkolenie z zakresu Wykorzystania systemu SAP ERP w logistyce na które zapraszamy wszystkich studentów studiów licencjackich  (II i III rok) oraz magisterskich (I i II rok). W szkoleniu mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz członkowie Kół Naukowych afiliowanych przy Wydziale Ekonomicznym.

Szkolenie z wykorzystania systemu SAP ERP w logistyce obejmuje 24godziny dydaktyczne i będzie realizowane:

  • 17, 18, 24, 25 marca 2022 r. w godz. 14.00-19.00 (MS Teams)

 

Kurs realizowany będzie z wykorzystaniem systemu SAP Business One. Wyłonionym wykonawcą jest firma Supremis z Warszawy, będąca partnerem SAP Polska. Szkolenie koncentruje się na podniesieniu kompetencji w zakresie umiejętności praktycznej obsługi nowoczesnego oprogramowania klasy ERP dedykowanej zarządzaniu przedsiębiorstwem w zakresie procesów logistycznych.

Zakres szkolenia obejmuje następujące bloki: Przedstawienie systemu; Interfejs i konfiguracja systemu; Moduł Gospodarka magazynowa; Moduł Planowanie i kontrolowanie produkcji; Moduł Sprzedaż i dystrybucja; Moduł Kontrola jakości; Moduł Zarządzanie magazynem.

Uwaga! Szkolenie jest dostępne w pierwszej kolejności dla tych osób, które do tej pory nie korzystały z oferty bezpłatnych szkoleń oferowanych w projekcie POWER „Sukces z Natury”. 

 

Po szkoleniu, uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Regulamin naboru oraz dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdują się na stronie: 

Kurs z zakresu wykorzystania systemu SAP ERP w logistyce – Projekt-zpu (sggw.pl)

Dokumenty rekrutacyjne: zał. 1-3 w 1 egzemplarzu (z wpisaną datą wypełnienia dokumentów), zał. 4 (umowa) w 2 egzemplarzach – bez wpisanej daty, która zostanie uzupełniona, zał. 5-6 w 1 egz. (tylko wpisane imię i nazwisko) należy pobrać ze wskazanej powyżej strony i czytelnie wypełnione wysłać drogą pocztową na adres:

Mgr Edyta Skarzyńska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Zarządzania
ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa
Pod adresem proszę umieścić dopisek „SAP”

 

Termin składania dokumentów (data otrzymania dokumentów drogą pocztową): 31 stycznia 2022 r.

Pytania w sprawie szczegółów merytorycznych i organizacyjnych szkolenia należy kierować mailowo na adres: konrad_michalski@sggw.edu.pl