Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

rozpoczyna się nabór na bezpłatne, ostatnie szkolenia z zakresu Wykorzystania systemu Adonis do projektowania i zarządzania procesami biznesowymi na które zapraszamy wszystkich studentów studiów licencjackich  (II i III rok) oraz magisterskich (I i II rok). W szkoleniu mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz członkowie Kół Naukowych afiliowanych przy Wydziale Ekonomicznym.

Szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich obejmuje 20 godzin dydaktycznych i będzie realizowane w dwóch terminach:

  • I termin: 16, 17, 18, 21 marca 2022 r. w godz. 14.00-19.00 (MS Teams)
  • II termin: 6, 7, 8, 11 kwietnia 2022 r. w godz. 14.00-19.00 (MS Teams)

Szkolenie koncentruje się na podniesieniu kompetencji w zakresie umiejętności praktycznego korzystania z programu Adonis dedykowanego projektowaniu i zarządzaniu procesami biznesowymi.

Zakres szkolenia obejmuje następujące bloki: Przedstawienie programu; Interfejs
i konfiguracja programu; Tworzenie modeli procesów z wykorzystaniem różnych notacji (w tym BPMN 2.0); Symulacja procesów; Parametryzacja procesów, w tym szacowanie kosztów i jakości; Graficzne i tabelaryczne prezentowanie modeli procesów; Dokumentacja i publikowanie procesów, w tym z wykorzystaniem możliwości webowych i pakietów biurowych. 

Uwaga! Szkolenie jest dostępne w pierwszej kolejności dla tych osób, które do tej pory nie korzystały z oferty bezpłatnych szkoleń oferowanych w projekcie POWER „Sukces z Natury”. 

 

Po szkoleniu, uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Regulamin naboru oraz dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdują się na stronie: 

Kurs z zakresu wykorzystania systemu Adonis do projektowania procesów i zarządzania procesami  – Projekt-zpu (sggw.pl)

Dokumenty rekrutacyjne: zał. 1-3 w 1 egzemplarzu (z wpisaną datą wypełnienia dokumentów), zał. 4 (umowa) w 2 egzemplarzach – bez wpisanej daty, która zostanie uzupełniona, zał. 5-6 w 1 egz. (tylko wpisane imię i nazwisko) należy pobrać ze wskazanej powyżej strony i czytelnie wypełnione wysłać drogą pocztową na adres:

Mgr Edyta Skarzyńska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Instytut Zarządzania
ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Pod adresem proszę umieścić dopisek „Adonis I termin” lub „Adonis II termin”

 

Termin składania dokumentów (data otrzymania dokumentów drogą pocztową): 31 stycznia 2022 r.

Pytania w sprawie szczegółów merytorycznych i organizacyjnych szkolenia należy kierować mailowo na adres: konrad_michalski@sggw.edu.pl