Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

rozpoczyna się nabór na bezpłatne, ostatnie szkolenia z zakresu Rozwoju kompetencji menadżerskich na które zapraszamy wszystkich studentów studiów licencjackich  (II i III rok) oraz magisterskich (I i II rok). W szkoleniu mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz członkowie Kół Naukowych afiliowanych przy Wydziale Ekonomicznym.

Szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich obejmuje 40 godzin dydaktycznych i będzie realizowane w dwóch terminach:

  • I termin: 7, 8, 9, 17 i 18 marca 2022 r. w godz. 13.00-20.00 (MS Teams)
  • II termin: 21, 22, 23, 31 marca oraz 1 kwietnia 2022 r. w godz. 13.00-20.00
    (MS Teams)

Szkolenie koncentruje się na podniesieniu kompetencji w zakresie umiejętności praktycznego korzystania z narzędzi i technik menedżerskich oraz autoidentyfikacji potencjału rozwoju osobistego i zawodowego chłonka zespołu.   

Zakres szkolenia obejmuje następujące bloki: Sztuka wystąpień publicznych; Budowanie zespołu: organizacja, wyznaczanie i delegacja celów; Motywowanie i ocena zespołu; Wyzwania w toku zarządzania zespołem ludzkim: stres, wypalenie zawodowe, konflikt i inne oblicza kryzysu; Rozwój i doskonalenie zespołu z wykorzystaniem następujących metod: zarządzanie talentami, facylitacja, mentoring, coaching, inne

 

Uwaga! Szkolenie jest dostępne w pierwszej kolejności dla tych osób, które do tej pory nie korzystały z oferty bezpłatnych szkoleń oferowanych w projekcie POWER „Sukces z Natury”. 

 

Po szkoleniu, uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Regulamin naboru oraz dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdują się na stronie: 

Kurs z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich  – Projekt-zpu (sggw.pl)

Dokumenty rekrutacyjne: zał. 1-3 w 1 egzemplarzu (z wpisaną datą wypełnienia dokumentów), zał. 4 (umowa) w 2 egzemplarzach – bez wpisanej daty, która zostanie uzupełniona, zał. 5-6 w 1 egz. (tylko wpisane imię i nazwisko) należy pobrać ze wskazanej powyżej strony i czytelnie wypełnione wysłać drogą pocztową na adres:

Mgr Edyta Skarzyńska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Instytut Zarządzania
ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Pod adresem proszę umieścić dopisek „Menedżer I termin” lub „Menedżer II termin”

 

Termin składania dokumentów (data otrzymania dokumentów drogą pocztową): 31 stycznia 2022 r.

Pytania w sprawie szczegółów merytorycznych i organizacyjnych szkolenia należy kierować mailowo na adres: konrad_michalski@sggw.edu.pl