Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy nabór główny na studia wymienne Erasmus+ (wyjazdy do krajów programu: UE plus kraje stowarzyszone) w semestrze zimowym i letnim 2022/23. Nabór trwa od 03.12.2021 do 23.01.2022.

Studenci aplikują za pomocą formularza zgłoszeniowego:

Formularz-zgloszeniowy-Erasmus_-studia-_PL

WE (Turystyka) 22-23- OFERTA

WE 22-23- OFERTA POZOSTAŁE KIERUNKI

 

W „Zasadach Naboru” znajduje się harmonogram, informacje dotyczące testu językowego online oraz całego procesu przebiegu naboru. Bardzo proszę o zapoznanie się z tym załącznikiem.

ZASADY NABORU Głównego 22_23

Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone wykłady – informacja o tym znajduje się w tabeli z miejscami. Egzamin można zdawać tylko z jednego języka. Studenci kierunków anglojęzycznych nie muszą podchodzić do egzaminu językowego.

Egzamin językowy online dla studentów odbędzie się w wybranym przez nich terminie między 7 a 13 lutego 2022. Studentom zostanie przesłany link do testu online na podstawie przesłanych przez Państwa list zgłoszonych studentów.

 

W ramach tego naboru planujemy przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na poziomie ogólnouczelnianym dedykowanych studentom.

Wspomniane spotkania ogólnouczelniane odbędą się w online w następujących datach i godzinach:

16.12.2021 o godzinie 12:00 -> LINK do spotkania

10.01.2022 o godzinie 17:00 -> LINK do spotkania

Ponadto BWM w trybie ciągłym prowadzi nabór na praktyki Erasmus+, liczymy na to, że studenci wyjadą jeszcze w te wakacje. Na praktyki studenci aplikują bezpośrednio do BWM i jeśli dotyczy zgłaszają konieczność przystąpienia do egzaminu językowego.

ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA NA WYJAZD W RAMACH ERASMUSA!