Szanowni Państwo,

Należy dostarczyć jednorazowo komplet dokumentów:

  • 2 egzemplarze pracy dyplomowej – zgodnie ze wzorem aktualnie obowiązującym w Uczelni;
  • 2 płyty CD z nagraną pracą w pliku pdf (w kopercie papierowej) – opis na płycie;
  • Wydrukowany i podpisany przez promotora Raport z badania w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym;
  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (obrony);
  • Wydrukowane i podpisane Oświadczenie: Monitorowania Losów Zawodowych Absolwenta (wydruk z e-hms, zakładka: moje dane/przetwarzanie danych osobowych).

 

  • Dyplom jest bezpłatny, bez fotografii.
  • Karta obiegowa jest generowana przez dziekanat w systemie e-hms i rozliczana elektronicznie przez Bibliotekę oraz Administrację Domów i Stołówek Studenckich.

 

Dla chętnych:

  • Dodatkowy egzemplarz dyplomu w języku angielskim – po złożeniu wniosku oraz wniesieniu opłaty 40 zł (po ukazaniu się przypisu w systemie).

 

Wytyczne dotyczące prac dyplomowych, wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (obrony), zagadnienia na egzamin dyplomowy, regulamin antyplagiatowy oraz wzór prezentacji znajdują się na stronie:

https://we.portal-tst.sggw.edu.pl/wydzial-ekonomiczny/studia-na-wydziale/dla-studentow/

 

Termin obrony ustala promotor po złożeniu przez studenta w dziekanacie kompletu wyżej wymienionych dokumentów.

  • Jeśli wszystkie dokumenty zostaną złożone do dnia 17 czerwca (studia stacjonarne) oraz 18 czerwca (studia niestacjonarne), to egzamin dyplomowy może zostać zaplanowany w dniach 1-13 lipca.
  • Jeśli wszystkie dokumenty zostaną złożone pomiędzy 20 a 30 czerwca, to egzamin dyplomowy może zostać zaplanowany w dniach 14-20 lipca.

 

Oprawa prac dyplomowych:

ulotka-oprawa prac dyplomowych