Szanowni Studenci,

Zapisy na seminaria LICENCJACKIE zaplanowano w dniach: 19 listopada (studia stacjonarne) oraz 22 listopada (studia niestacjonarne). Każdy student musi wybrać seminarium prowadzone w jednej z Katedr Instytutu Ekonomii i Finansów lub w Instytucie Zarządzania zgodnie z ofertą dla danego kierunku.

Lista osób prowadzących seminaria na kierunkach znajduje się na stronie Wydziału Ekonomicznego w zakładce „Dla studentów/wybory seminariów”. Wyboru prowadzącego seminarium dokonują Państwo za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu.

Wybór seminarium nie oznacza wyboru promotora. Promotorem pracy dyplomowej może być każdy pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Zarządzania. Prosimy o zapoznanie się z obszarami tematycznymi prac dyplomowych prowadzonych przez pracowników obydwu Instytutów (zakładka „Dla studentów/wybory seminariów”).

Zapisy dla studentów stacjonarnych od godz. 8:00 w dniu 19 listopada do godziny 23:59 w dniu 19 listopada.

Zapisy dla studentów niestacjonarnych od godz. 8:00 w dniu 22 listopada do godziny 23:59 w dniu 22 listopada.

Prodziekani Wydziału Ekonomicznego