Szanowni Studenci,

Przedstawiamy podstawowe kroki, jakie należy podjąć przed złożeniem podania o zatwierdzenie tematu pracy:

KROK 1. Wybór problemu badawczego, który chcą Państwo opisać i analizować w pracy. Dobrze, aby tematyka pracy była zbieżna z Państwa obszarem zainteresowań.

KROK 2. Wykonanie wstępnego przeglądu literatury – znajdujemy co najmniej 5 publikacji (artykułów naukowych, książek), które bezpośrednio dotyczą wybranej tematyki. Warto korzystać z wyszukiwarek publikacji naukowych np. https://scholar.google.com/, https://search.crossref.org/, www.webofknowledge.com, www.scopus.com , https://www.base-search.net/, https://core.ac.uk/ oraz z zasobów dostępnych w Bibliotece SGGW oraz innych bibliotekach np. Bibliotece Narodowego Banku Polskiego.

KROK 3. Bazując na dokonanym wstępnie przeglądzie literatury, sprawdzamy jak inni analizowali dany problem badawczy, z jakich korzystali danych, czy te dane są ogólnodostępne, czy są płatne.

KROK 4. Konsultujemy z promotorem wybrany temat pracy. Prosimy promotora o potwierdzenie, czy tematyka pracy jest zgodna z kierunkiem studiów, na którym jest przygotowywana.

 

Podpisane podania o zatwierdzenie tematu pracy należy składać do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/22 (wzór podania – podanie nr 23 w zakładce Dla studentów/Podania).

 

Życzymy Powodzenia!