Studenci rozpoczynający naukę języka obcego w semestrze letnim 2019/20 zapisują się na lektorat w systemie EHMS w terminie  od 10.02.2020 do 27.02.2020.

Studenci studiów niestacjonarnych rozpoczynający naukę języka obcego w semestrze letnim 2019/20 (07-09.02.2020 Turnus B) proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio do sekcji wybranego języka.

Szczegóły dotyczące zapisów na wybrany lektorat znajdują się na stronie internetowej Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW w Warszawie (http://jezyki.sggw.pl/zapisy-na-lektoraty2/).