1 września 2020 r. odbyła się w Auli Kryształowej SGGW uroczystość wręczenia nominacji władzom rektorskim, dziekanom i dyrektorom instytutów naukowych.

Uroczystość otworzył prof. dr hab. Henryk Runowski, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, który gratulując wyboru i życząc sukcesów, odczytał i wręczył prof. dr. hab. Michałowi Zasadzie akt powołania na stanowisko Rektora SGGW. Powołania odebrali także Prorektorzy: ds. rozwoju prof. dr hab. Kazimierz Tomala, ds. dydaktyki dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW, ds. nauki prof. dr hab. Tomasz Okruszko oraz ds. współpracy międzynarodowej dr hab. Marta Mendel.

Nominacje do pełnienia funkcji dziekana otrzymali:

 • Dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW – Wydział Rolnictwa i Biologii
 • Dr hab. Michał Skibniewski – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Prof. dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska – Wydział Leśny
 • Dr hab. Marzena Wińska-Krysiak – Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii
 • Dr hab. Grzegorz Majewski, prof. SGGW – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Dr hab. inż. Piotr Borysiuk, prof. SGGW – Wydział Technologii Drewna
 • Prof. dr hab. Justyna Więcek – Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
 • Dr hab. Marcin Ratajczak – Wydział Ekonomiczny
 • Dr hab. Rafał Wołosiak – Wydział Technologii Żywności
 • Prof. dr hab. Dominika Guzek – Wydział Żywienia Człowieka
 • Dr hab. Bogdan Dróżdż – Wydział Inżynierii Produkcji
 • Dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW – Wydział Socjologii i Pedagogiki
 • Dr hab. Michał Kruk, prof. SGGW – Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Powołania do pełnienia obowiązków dyrektora instytutu otrzymali:

 • dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW – Instytut Ekonomii i Finansów
 • prof. dr hab. Janusz Kubrak – Instytut Inżynierii Środowiska

Źródło: strona główna SGGW.