Rozpoczyna się nowa kadencja władz Uczelni. Od 1 września 2020 r. Rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest prof. dr hab. Michał Zasada. Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada jest profesorem nauk leśnych. Dotychczas sprawował w Uczelni wiele kierowniczych funkcji: był prodziekanem  ds. dydaktyki (2005-2008), dziekanem Wydziału Leśnego (2008-2012), prodziekanem ds. nauki  (2012-2016). W latach 2016-2020 był prorektorem SGGW ds. współpracy międzynarodowej.

 

Działalność JM Rektora SGGW  będzie wspierać  czterech prorektorów:

I zastępca Rektora, prorektor ds. rozwoju – prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prorektor ds. dydaktyki w latach 2016-2020, dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w latach 1999-2005, kierownik Katedry Sadownictwa w latach 1997-1999 i 2006-2016.

Prorektor ds. nauki – prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko,  dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW w latach 2019-2020, prodziekan ds. nauki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w latach 2008-2012, kierownik Zakładu Hydrologii i Zasobów Wodnych w Katedrze Inżynierii Wodnej w latach 2009-2019.

Prorektor ds. dydaktyki –  dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW; prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych w latach 2005-2012, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych w latach 2012-2019, kierownik Zakładu Analiz Rynkowych w Katedrze Polityki Europejskiej i Marketingu w latach 2017-2019, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW  w latach 2019-2020.

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej –  dr hab. Marta Mendel, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w latach 2019-2020.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Władze Wydziału Ekonomicznego