W ramach Dni SGGW pod hasłem „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, 22.05.2015 roku WNE odwiedziło 52 uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater – Zyberkówny w Piasecznie wraz z opiekunami: Justyną Tokarską, Iwoną Pijarską – Bińkowską, Lucyną Jęczmyk – Brzózką, Stefanią Stępień i Agatą Bączkowską. Uczniowie biorący udział w tym wydarzeniu mogli uczestniczyć w licznych atrakcjach zorganizowanych przez studentów SGGW, zwiedzali kampus SGGW oraz Muzeum SGGW, gdzie mogli zapoznać się z historią uczelni, obejrzeć interesujące eksponaty oraz usłyszeć o licznych ciekawostkach dotyczących wybitnych osób związanych z uczelnią. Po spacerze goście uczestniczyli w warsztatach pt. „Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie – o tym co zrobić aby nas zapamiętano”, które poprowadziła Dr Agnieszka Werenowska. Po otrzymaniu certyfikatów i zakończeniu części merytorycznej spotkania uczestnicy udali się do bufetu na poczęstunek, gdzie dalej prowadzono rozmowy na temat studiowania na SGGW.