W ramach kolejnego już spotkania z cyklu „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych”, 24.04.2015 roku WNE odwiedziło 28 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach wraz z opiekunami Ewa Księżopolską i Kamilą Wereszczyńską. W ramach wizyty w SGGW uczniowie zwiedzali kampus SGGW oraz Muzeum SGGW, gdzie mogli zapoznać się z historią uczelni, obejrzeć interesujące eksponaty oraz usłyszeć o licznych ciekawostkach dotyczących wybitnych osób związanych z uczelnią . Następnie przyszli studenci wysłuchali prezentacji dotyczącej oferty edukacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego którą zaprezentowała Dr Elżbieta Kacperska wraz ze studentami z Grupy ds. Promocji. Kolejną atrakcją dla przyszłych maturzystów były warsztaty „Zarządzanie łańcuchem dostaw” zrealizowane przez studentów WNE oaz dr E. Kacperską. Uczniowie czynnie uczestniczyli w wykładzie i powiązanymi z nim ćwiczeniami oraz mieli możliwość wzięcia udziału w quizi i wygrania atrakcyjnych gadżetów. Po otrzymaniu certyfikatów uczestnicy udali się na poczęstunek, gdzie w luźnej atmosferze mogli uzyskać od studentów z Grupy ds. Promocji informacje na temat najbardziej nurtujących ich pytań odnośnie studiowania w SGGW.