Szanowni Studenci,

W dniach 14-18 września br. w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego, ul. Nowoursynowska 166 (budynek 7, parter, pokój 4) można osobiście odbierać skierowania do lekarza medycyny pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1651) należy uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku turystyka i rekreacja.

JEŚLI PAŃSTWO NIE ODBIORĄ SKIEROWAŃ OSOBIŚCIE ZOSTANĄ ONE WYSŁANE POCZTĄ NA ADRESY PODANE PRZY REKRUTACJI.

Z poważaniem

Dr hab. Marcin Ratajczak