Szanowni Studenci,

Od 7 do 30 czerwca można składać prace dyplomowe, wraz z całą wymaganą dokumentacją:

I FORMA. Bezpośrednio we właściwym dziekanacie w godzinach wskazanych na stronie internetowej Wydziału w zakładce Dla studentów/Dziekanaty (po uzyskaniu wszystkich niezbędnych podpisów); należy mieć rękawiczki jednorazowe oraz zakryte usta i nos:

1. Dwa egzemplarze pracy (plus dwie płyty CD): do biblioteki – w oprawie twardej i do akt w oprawie miękkiej (nie wolno stosować okładek twardych, należy zastosować okładki do bindowania – całość zszyta lub sklejona, niedopuszczalne jest stosowanie grubych grzbietów plastikowych) – poniżej link do wytycznych:

https://www.we.sggw.pl/wp-content/uploads/2020/03/Wytyczne-prac-dyplomowych-WE.pdf

2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego:

https://www.we.sggw.pl/wp-content/uploads/2020/01/17.-WE_wniosek_o_dopuszczenie_do_obrony_ver_2019-1.pdf

3. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).

4. Karta obiegowa:

https://www.we.sggw.pl/wp-content/uploads/2020/01/25.-WE_karta_obiegowa_ver_2019.pdf

5. Podpisane oświadczenie dotyczące udziału w badaniu „Monitorowanie Losów Zawodowych Absolwenta” – wydrukowane z systemu HMS.

II FORMA. Przesłanie pocztą powyższych dokumentów w formie przesyłki rejestrowanej na koszt nadawcy (po uzyskaniu wszystkich niezbędnych podpisów).

 

Z poważaniem

Dr hab. Marcin Ratajczak