W trakcie programu Top Young studenci wezmą udział w:

  • praktycznych konferencjach skupiających menedżerów firm,
  • warsztatach prowadzonych przez praktyków z branży,
  • projektach wynikających z rzeczywistych wyzwań biznesowych, pod okiem opiekunów naukowych i we współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw,
  • procesie mentoringu, przy udziale praktyka z wieloletnim doświadczeniem,
  • merytorycznych konkursach na najlepsze projekty,
  • wydarzeniach integracyjnych.

Do udziału w rekrutacji zachęcamy:

  • studentów II stopnia lub ostatniego roku studiów I stopnia,
  • studentów, którzy mają praktyczny lub dydaktyczny kontakt z logistyką i transportem, zarządzaniem i inżynierią produkcji,
  • posiadających znajomość języka angielskiego (min. na poziomie B2).

Wszystkie informacje na temat projektu można znaleźć na:
www.topyoung100.pl
Linked In: PSML- Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów
Facebook.com/topyoung100

Rekrutację na SGGW prowadzą: Dr Joanna Domagała i Dr Monika Roman
Przygotuj dokument rekrutacyjny Top Young i wyślij na adres: joanna_domagala@sggw.pl  lub monika_roman@sggw.pl do 6 marca 2020 r.

Z każdym zgłaszającym się studentem będziemy się kontaktować.

Dokument rekrutacyjny Top Young: dokument_rekrutacyjny