Szanowni Studenci,

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z  Zarządzeniem Nr 82 Rektora SGGW z dnia 02.10.2017r. w sprawie szkolenia i instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz ochrony przeciwpożarowej studentów i doktorantów SGGW obowiązkowe szkolenie BHP studentów odbywa się przez platformę e-learningową .

Szkolenie obowiązkowe jest dla studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych!!!