Szanowni Studenci,

Na podstawie Zarządzenia nr 116 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 22 października 2020 r. zmieniającego Zarządzenie nr 102 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz uchylenia niektórych zarządzeń, a także Zarządzenia nr 133 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą Uczelni, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej podjęto decyzję, że na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie zimowa sesja zaliczeniowa w roku akademickim 2020/2021 będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie zdalnej).

Powyższa decyzja została konsultowana i w pełni zaakceptowana przez Samorząd Studentów Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie.

Do zaliczeń i egzaminów zdalnych używane powinny być następujące środki komunikacji elektronicznej: platforma Moodle wraz z narzędziem BigBlueButton lub/i Office 365 (w szczególności MS Teams).

Życzę dużo zdrowia i powodzenia na zaliczeniach oraz egzaminach.

Z poważaniem

Dr hab. Marcin Ratajczak