Szanowni Studenci,

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, założeń hybrydowego systemu kształcenia w SGGW, a także mając na uwadze bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie, zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą odbywały się w sposób zdalny, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasada ta dotyczy zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Powyższa decyzja została konsultowana i w pełni zaakceptowana przez Samorząd Studentów Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie.

Zajęcia zdalne będą prowadzone z wykorzystaniem dwóch podstawowych narzędzi informatycznych, tj. aplikacji MS TEAMS oraz platformy Moodle z narzędziem BigBlueButton.

Obsługa studentów w dziekanatach odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego – w pierwszej kolejności zalecany jest kontakt drogą mailową lub telefoniczną.

Konsultacje dla studentów powinny być prowadzone przez nauczycieli akademickich w formie zdalnej, raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin w aplikacji MS Teams lub tradycyjnie, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Obrony prac dyplomowych będą mogły być realizowane w formie stacjonarnej, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego lub zdalnej (MS Teams).

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w Polsce organizacja kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 może ulec zmianie.

Życzę wszystkim Studentom dużo zdrowia i wytrwałości w okresie „zdalnego nauczania”.

Z poważaniem

Dr hab. Marcin Ratajczak