W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z Covid-19 oraz z przejściem poszczególnych kierunków na system pracy zdalnej „samoizolacja” Kierownictwo SWFiS podejmuje decyzję o wprowadzeniu następujących form odrobienia usprawiedliwionych zaległości tj. zajęć WF:

  1. Umożliwienie studentowi odrobienie zajęć WF w tradycyjnej formie (aktywny udział w zajęciach) do końca semestru zimowego 2021/2022. Termin ustala prowadzący.
  2. Odrobienie zajęć WF przez napisanie pracy pisemnej nadesłanej na pocztę służbową prowadzącego lub platformę MS Teams (grupa dydaktyczna) do końca semestru zimowego 2021/2022. Tematykę prac ustala prowadzący zajęcia.
  3. Umożliwienie studentowi odrobienie zajęć WF w tradycyjnej formie (aktywny udział w zajęciach) w „sesji na sportowo” w terminie od 1.02.2022 do 9.02.2022.

W „sesji na sportowo” codziennie odbywać się będą 4 zajęcia podzielone na bloki tematyczne, prowadzone na zasadach ujętych w „Regulaminie zaliczenia zajęć WF”. Godziny i tematyka zajęć zostanie podana w późniejszym terminie.

            Wszystkie informacje dostępne będą na stronie SWFiS.

            O sposobie i terminie wyrównania zaległości powstałych w skutek usprawiedliwionych nieobecności (COVID-19) decyduje prowadzący po konsultacji ze studentem.

 

                                                           Kierownik SWFiS

                                                           mgr Dariusz Rycaj