Szanowni Studenci,

Legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa na Wydziale w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

W przypadku zmian w tym zakresie będziemy na bieżąco Państwa informowali.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19