Szkolenie odbędzie się w dn. 1-2 grudnia br., w godz. 9.00-16.00. Ze względu na obostrzenia epidemiczne, szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej za pomocą platformy MS Teams. Szkolenie będzie realizowała firma Business Masters Centrum Edukacji z Pabianic.

Po szkoleniu, uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności. Szkolenie trwa łącznie 16 godzin dydaktycznych.

Na szkolenie zapraszamy Studentki i Studentów stacjonarnych kierunku „Logistyka” (semestry 3 i 5).

Regulamin naboru, dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje o sposobie ich wypełnienia, znajdują się na stronie: http://projekt-zpu.sggw.pl/modul-podnoszenia-kompetencji/kurs-z-zakresu-wykorzystania-systemu-gieldy-transportowe/

Dokumenty rekrutacyjne (zał. 1-3 w 1 egzemplarzu, zał. 4 w 2 egzemplarzach) należy pobrać ze wskazanej strony i wypełnione wysłać drogą pocztową na adres Koordynatora w terminie umożliwiającym doręczenie do dnia 24.11.2020 r.:

dr Konrad Michalski 

Koordynator Wydziałowy Modułu Szkoleniowego POWER „Sukces z Natury”

Instytut Zarządzania

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa