Szanowne Studentki oraz Szanowni Studenci,

Trwa nabór na bezpłatne szkolenie z zakresu  wykorzystania systemu Adonis do projektowania procesów  i zarządzania procesami, na które zapraszamy wszystkich studentów studiów licencjackich  (II i III rok) oraz magisterskich (I i II rok). W szkoleniu mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych i będzie realizowane w terminie:

    • 8-10 oraz 13 grudnia 2021w godz. od 12.00 do 16.30 za pośrednictwem MS Teams.

Szkolenie koncentruje się na podniesieniu kompetencji w zakresie umiejętności praktycznego korzystania z programu Adonis dedykowanego zarządzaniu procesami biznesowymi.

Zakres szkolenia obejmuje następujące bloki: Przedstawienie programu; Interfejs
i konfiguracja programu; Tworzenie modeli procesów z wykorzystaniem różnych notacji (w tym BPMN 2.0); Symulacja procesów; Parametryzacja procesów, w tym szacowanie kosztów i jakości; Graficzne i tabelaryczne prezentowanie modeli procesów; Dokumentacja i publikowanie procesów, w tym z wykorzystaniem możliwości webowych i pakietów biurowych. 

Uwaga! Szkolenie z zakresu systemu Adonis jest dostępne dla tych osób, które do tej pory nie korzystały z oferty bezpłatnych szkoleń oferowanych w projekcie POWER „Sukces z Natury”. 

W bieżącym semestrze wszystkie kursy są realizowane za pośrednictwem platformy MS Teams. Po szkoleniu, uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Regulamin naboru oraz dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdują się na stronie: 

Kurs z zakresu wykorzystania systemu Adonis do projektowania procesów i zarządzania procesami  – Projekt-zpu (sggw.pl)

Dokumenty rekrutacyjne: zał. 1-3 w 1 egzemplarzu, zał. 4 (Umowa) w 2 egzemplarzach – bez wpisanej daty, która zostanie uzupełniona, zał. 5-6 w 1 egz. należy pobrać ze wskazanej powyżej strony i czytelnie wypełnione wysłać drogą pocztową na adres:

Mgr Edyta Skarżyńska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Instytut Zarządzania
ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Pod adresem proszę umieścić dopisek „Adonis”

 

Termin składania dokumentów (data otrzymania dokumentów drogą pocztową): 30 listopada 2021

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo do koordynatora: konrad_michalski@sggw.edu.pl