Szanowne Studentki oraz Szanowni Studenci,

Trwa nabór na bezpłatne szkolenie z zakresu Rozwoju kompetencji menadżerskich zapraszamy wszystkich studentów studiów licencjackich  (II i III rok) oraz magisterskich (I i II rok). W szkoleniu mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich obejmuje 40 godzin dydaktycznych i będzie realizowane w terminie:

  • 6-8 oraz 16-17 grudnia 2021w godz. od 13.00 do 20.00 za pośrednictwem MS Teams

Szkolenie koncentruje się na podniesieniu kompetencji w zakresie umiejętności praktycznego korzystania z narzędzi i technik menedżerskich oraz autoidentyfikacji potencjału rozwoju osobistego i zawodowego chłonka zespołu.   

Zakres szkolenia obejmuje następujące bloki: Sztuka wystąpień publicznych; Budowanie zespołu: organizacja, wyznaczanie i delegacja celów; Motywowanie i ocena zespołu; Wyzwania w toku zarządzania zespołem ludzkim: stres, wypalenie zawodowe, konflikt i inne oblicza kryzysu; Rozwój i doskonalenie zespołu z wykorzystaniem następujących metod: zarządzanie talentami, facylitacja, mentoring, coaching, inne

Uwaga! Szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich jest dostępne dla tych osób, które do tej pory nie korzystały z oferty bezpłatnych szkoleń oferowanych w projekcie POWER „Sukces z Natury”. 

W bieżącym semestrze wszystkie kursy są realizowane za pośrednictwem platformy MS Teams. Po szkoleniu, uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Regulamin naboru oraz dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdują się na stronie: 

Kurs z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich  – Projekt-zpu (sggw.pl)

Dokumenty rekrutacyjne: zał. 1-3 w 1 egzemplarzu, zał. 4 (Umowa) w 2 egzemplarzach – bez wpisanej daty, która zostanie uzupełniona, zał. 5-6 w 1 egz. należy pobrać ze wskazanej powyżej strony i czytelnie wypełnione wysłać drogą pocztową na adres:

Mgr Edyta Skarżyńska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Instytut Zarządzania
ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Pod adresem proszę umieścić dopisek „Menedżer”

Termin składania dokumentów (data otrzymania dokumentów drogą pocztową): 30 listopada  2021

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo do koordynatora: konrad_michalski@sggw.edu.pl