Szanowni Studenci,

Prosimy o zapoznanie się z tekstem Zarządzenia Rektora, w którym jest między innymi informacja o odwołaniu z dniem 12 marca 2020 r. wszystkich form zajęć dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Zarządzenie nr 18 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie „Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”.

Władze Wydziału Ekonomicznego